ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

NORDIMET

20MG INJ SOL 4(4X1)X0,8ML PEP

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1691,86 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1563,23 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 2084,92 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčba je hrazena v indikaci: 1) Těžká aktivní revmatoidní artritida při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální formy methotrexátu či intoleranci perorální formy methotrexátu. Dále je léčba hrazena v indikacích juvenilní idiopatická artritida a psoriatická artritida, je-li indikována léčba pomocí antirevmatik modifikujících průběh onemocnění (DMARD). 2) Mírná až středně závažná chronicky aktivní Crohnova nemoc, která projevovala aktivitu a symptomy po dobu nejméně 3 měsíců navzdory vysokým dávkám perorálních kortikosteroidů (ekvivalent prednisonu minimálně 20mg/den). Léčba pokračuje a je hrazena u pacientů, kteří dosáhli remise. Odezva na léčbu se zhodnotí po prvních 16 týdnech léčby a poté je odezva hodnocena alespoň jednou za půl roku na běžné kontrole. 3) Formy sarkoidózy, indikované k léčbě, u kterých nedojde k udržení remise při snížení prednisonu pod 10 mg v denní dávce, dále rezistentní formy onemocnění a případy, kdy není možné použít kortikoidy z důvodu jejich kontraindikace či nesnášenlivosti. 4) Granulomatóza s polyangiitidou a mikroskopická polyangiitida a) v indukční léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována, b) v udržovací léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v těchto indikacích nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována. 5) Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou v udržovací léčbě, pokud selže předchozí základní léčba používaná v této indikaci nebo je nutné tuto léčbu ukončit pro její intoleranci či projevy toxicity, nebo pokud je základní léčba v dané situaci kontraindikována.
Specializace předepisujícího lékaře ? revmatologie, dětská revmatologie
pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
nefrologie, dětská nefrologie
gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie
dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 2268,72 Kč
Orientační doplatek ? 183,8 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam