FOLINAR

10MG TBL FLM 90 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 15.02.2021

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam