PANZYTRAT

25000U CPS ETD 50

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 300,65 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 251,67 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 374,79 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Multienzymy ve formě mikropelet s obsahem lipázy nad 20 000 U v jednotce lékové formy jsou hrazeny u pacientů s cystickou fibrózou a chronickou pankreatitidou prokázanou pomocí alespoň jedné z následujících metod: ERCP, EUS, CT, MRCP, preoperačně, dále u pacientů s karcinomem pankreatu a po resekcích pankreatu
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 446,39 Kč
Orientační doplatek ? 71,6 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam