ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CYCLO 3 FORT

150MG/150MG/100MG CPS DUR 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 129,70 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 23,47 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 45,56 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen v indikaci symptomatická léčba chronické žilní nemoci s objektivními známkami choroby (viditelné varixy, edémy, kožní změny, event. průkaz refluxu pomocí sonografie jako nepřímého dokladu žilní hypertenze). V případě, že po 2 - 3 měsících léčby není dosaženo klinicky významného zlepšení, léčba není dále hrazena.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 195,46 Kč
Orientační doplatek ? 149,9 Kč
Započitatelný doplatek ? 135,37 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 135,37 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam