GOPTEN

2MG CPS DUR 98

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 04.10.2019 0234730
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 04.11.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam