HELICID

10MG CPS ETD 14 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 26.05.2016

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam