CONTROLOC

40MG TBL ENT 28 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 08.02.2021 0214526
Výrobní důvody druhá polovina 04 2021

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam