VIREXAN

450MG TBL FLM 60

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 28157,65 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 14011,31 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 16664,49 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Valganciklovir je hrazen v: a) léčbě a sekundární profylaxi závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů, b) profylaxi a léčbě CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací krvetvorných buněk, c) profylaxi a léčbě CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
specializované pracoviště - transplantační centrum
infekční lékařství
hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 32536,68 Kč
Orientační doplatek ? 15872,19 Kč
Započitatelný doplatek ? 5762,47 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 5762,47 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam