ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROTHROMPLEX TOTAL NF

INJ PSO LQF 1+1X20ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 6681,33 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 5334,00 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 6536,38 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen v léčbě krvácení nebo prevenci krvácení v případě chirurgického zákroku: a) u pacientů se získaným nedostatkem faktorů protrombinového komplexu, primárně způsobeným perorálními antikoagulancii, těžkým onemocněním jater (např. hepatitidou, cirhózou, toxickým poškozením jater) nebo deficitem vitaminu K (malabsorpční syndrom, léčba antibiotiky, cholestáza, dlouhodobá parenterální výživa), pokud je požadována rychlá korekce deficitu. b) u pacientů s vrozeným nedostatkem jednotlivých faktorů II, VII, IX, X nebo s vrozeným nedostatkem více těchto faktorů tehdy, když nejsou k dispozici koncentráty jednotlivých faktorů.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? A: Přípravek, který lékař vzhledem k jeho charakteru podává při výkonu ambulantní péče, se označí v rozhodnutí symbolem „A“. Takový přípravek se účtuje zdravotní pojišťovně spolu s příslušným výkonem jako zvlášť účtovaný přípravek. Je-li to s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku nebo s ohledem na veřejný zájem účelné, vykazování přípravku se symbolem „A“ se omezí na lékaře se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v rozhodnutí.
Orientační prodejní cena ? 8367,24 Kč
Orientační doplatek ? 1830,86 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam