MIRVASO

3MG/G GEL 1X10G II

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 31.03.2019 Lék s podobnými indikacemi Obchodní/marketingové důvody
Zahájení 01.01.2016

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam