ORFADIN

20MG CPS DUR 60

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 17.11.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam