ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

CERDELGA

84MG CPS DUR 56

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 473932,00 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 362362,27 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 426390,27 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Eliglustat je hrazen k dlouhodobé léčbě dospělých pacientů s Gaucherovou chorobou typ 1 (non-neuronopatický typ), kteří trpí klinicky signifikantními non-neurologickými projevy této nemoci, s pomalým metabolismem (PMs), středně rychlým metabolismem (IMs) nebo rychlým metabolismem (EMs) zprostředkovaným enzymem CYP2D6, a to u pacientů doposud neléčených či stabilizovaných na enzymové substituční terapii. Non-neurologickými projevy se rozumí jedna nebo více z následujících podmínek: anémie po vyloučení dalších možných příčin, jako je nedostatek železa; trombocytopenie; kostní onemocnění po vyloučení dalších možných příčin, jako je nedostatek vitaminu D; hepatomegalie nebo splenomegalie.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 532695,50 Kč
Orientační doplatek ? 106305,23 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam