EXVIERA

250MG TBL FLM 56(4X14)

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 09.09.2019 Lék obtížně nahraditelný jinými antivirotiky k léčbě infekce HCV (dle posouzení lékaře) Nahrazeno jiným přípravkem
Zahájení 10.10.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam