ABASAGLAR

100U/ML INJ SOL PEP 10X(2X5)X3ML I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 16.09.2016 0209088, 0210312
Zahájení 09.07.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam