ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ENVARSUS

0,75MG TBL PRO 60

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 4496,08 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 2752,90 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 3526,62 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Takrolimus je hrazen v: 1) profylaxi rejekce po transplantaci ledviny, srdce a jater, 2) profylaxi rejekce po transplantaci plic u pacientů, kteří z důvodu nedostatečné imunosuprese nebo závažných nežádoucích účinků nemohou být léčeni cyklosporinem A, 3) léčbě odlučování transplantátu (ledviny, srdce, jater a plic) nereagujícího na léčbu jinými imunosupresivními léčivými přípravky u dospělých pacientů, 4) profylaxi reakce štěpu proti hostiteli (GvHD) po alogenních transplantacích krvetvorných buněk u nemocných, kde není dostačující užití cyklosporinu A, 5) léčbě GvHD po alogenních transplantacích krvetvorných buněk neodpovídající na jiná imunosupresiva.
Specializace předepisujícího lékaře ? klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
specializované pracoviště - transplantační centrum
hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 5811,88 Kč
Orientační doplatek ? 2285,26 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam