ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ENTYVIO

300MG INF PLV CSL 1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 38240,82 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 34437,30 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 39582,45 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Vedolizumab je hrazen: 1) u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, u kterých došlo k selhání konvenční terapie a léčba přípravky ze skupiny anti-TNF je kontraindikována. 2) u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, kteří: a) přes plnou a adekvátní léčbu kortikosteroidy a/nebo imunosupresivy na tuto léčbu neodpovídají, kteří ji netolerují nebo u kterých je kontraindikována, nebo b) kteří i přes plnou a adekvátní léčbu antagonisty tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFalfa) na tuto léčbu neodpovídají, nebo kteří ji netolerují. 3) u dospělých pacientů s těžkou aktivní Crohnovou chorobou, u kterých došlo k selhání konvenční terapie a léčba přípravky ze skupiny anti-TNF je kontraindikována. 4) u dospělých pacientů s těžkou aktivní Crohnovou chorobou, kteří i přes plnou a adekvátní léčbu antagonisty tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFalfa) na tuto léčbu neodpovídají, nebo kteří ji netolerují. Za kontraindikaci u bodu 1 a 3 nelze považovat selhání předchozí léčby přípravky ze skupiny anti TNF. Podmínky ukončení léčby vedolizumabem: a) Při zahájení léčby: Pokud se neprokáže léčebný přínos do týdne 10 (po max. 3 dávkách) u pacientů s ulcerózní kolitidou nebo do týdne 14 (po max. 4 dávkách) u pacientů s Crohnovou chorobou; b) Při intenzifikované udržovací léčbě: Pokud nedojde k odpovědi na léčbu po 4 dávkách, tedy v týdnu 16 po zahájení eskalace; c) Při výskytu nezvládnutelné intolerance.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 43850,00 Kč
Orientační doplatek ? 4267,55 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam