PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL

500MG/15MG/5MG TBL FLM 24

U léčivých přípravků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče, není cena regulována. Z tohoto důvodu nejsou údaje o cenách a úhradách uvedeny.

Zpět na seznam