PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL

500MG/15MG/5MG TBL FLM 24

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 19.10.2020
Přerušení 01.04.2020 Lék se stejnými indikacemi Kapacitní/distribuční důvody 10.8.2020
Zahájení 09.11.2018
Přerušení 29.10.2018 Neplatné hlášení Kapacitní/distribuční důvody 9.11.2018
Přerušení 29.10.2018 0157599, 0157600
Neplatné hlášení
Kapacitní/distribuční důvody 9.11.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam