MEDROL

4MG TBL NOB 30 II

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 54,99 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 22,13 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 32,87 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 82,87 Kč
Orientační doplatek ? 50 Kč
Započitatelný doplatek ? 2,79 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 2,79 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam