SOOLANTRA

10MG/G CRM 30G

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 535,62 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 486,14 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 700,00 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Ivermektin je hrazen v léčbě dospělých pacientů se středně těžkou a těžkou papulopustulózní rosaceou. V případě, že nedojde ke zlepšení po 3 měsících, léčba není dále hrazena.
Specializace předepisujícího lékaře ? dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 765,32 Kč
Orientační doplatek ? 65,32 Kč
Započitatelný doplatek ? 65,32 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 65,32 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam