LIPERTANCE

10MG/5MG/5MG TBL FLM 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 217,54 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 109,47 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 163,70 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Atorvastatin v kombinaci s perindoprilem a amlodipinem je hrazen u nemocných s dyslipidemií a manifestní aterosklerózou či diabetem nebo v případě, že celkové desetileté kardiovaskulární riziko úmrtí nemocného dle systému SCORE (platného pro ČR) je větší nebo rovno 5% (toto riziko musí být při iniciaci léčby uvedeno ve zdravotnické dokumentaci). Pro účinnost léčby je nejvýznamnějším ukazatelem LDL-cholesterol, jehož cílová hodnota je stanovena u osob bez manifestace aterosklerózy či bez diabetu na 2,5 mmol/l a u osob s manifestací aterosklerózy či s diabetem na 2,0 mmol/l.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 324,86 Kč
Orientační doplatek ? 161,16 Kč
Započitatelný doplatek ? 62,44 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 62,44 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam