VITANGO

TBL FLM 15

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 19.12.2017

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam