ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

LENZETTO

1,53MG/DÁV TDR SPR SOL 1X56DÁV

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 189,50 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 89,18 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 134,39 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravky s obsahem estradiolu pro transdermální aplikaci jsou hrazeny při substituční léčbě hypogonadismu žen.
Specializace předepisujícího lékaře ? gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
endokrinologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 283,84 Kč
Orientační doplatek ? 149,45 Kč
Započitatelný doplatek ? 149,45 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 149,45 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam