IMPLICOR

50MG/7,5MG TBL FLM 56 KAL

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1055,82 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1054,21 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1455,88 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek Implicor je hrazen k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u pacientů s ischemickou chorobou srdeční jako substituční terapie u dospělých pacientů s normálním sinusovým rytmem, kteří jsou již kontrolováni metoprololem a ivabradinem, podávaným současně v téže dávce. Přípravek Implicor není hrazen k léčbě chronického srdečního selhání.
Specializace předepisujícího lékaře ? kardiologie, dětská kardiologie, angiologie
vnitřní lékařství
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1450,14 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam