ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ASACOL

400MG TBL ENT 100

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 611,86 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 426,14 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 634,00 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ? vnitřní lékařství
gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 865,96 Kč
Orientační doplatek ? 231,96 Kč
Započitatelný doplatek ? 75,26 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 75,26 Kč

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Zvýšená jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 888,87 Kč
Zvýšená maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1174,41 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Zvýšená úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen v terapii idiopatických střevních zánětů v následujících případech:1. kontraindikace sulfasalazinu nebo jeho prokázaná nesnášenlivost 2. terapie akutní fáze lehké a středně těžké formy Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy 3. udržovací terapie pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí, u kterých byla remise navozena mesalaziny
Specializace předepisujícího lékaře ? vnitřní lékařství
gastroenterologie, dětská gastroenterologie a hepatologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 865,96 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam