ZEMPLAR

2MCG CPS MOL 28

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 4026,09 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 2079,46 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 2767,57 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Parikalcitol p. o. je hrazen u nedialyzovaných pacientů a) s CKD stádium G3a, 3aT, u kterých prokazatelně selhala léčba CKD-MBD kalcitriolem nebo alfakalcidolem nebo kde tato léčba není možná a kde zároveň je koncentrace PTH v séru při opakovaném měření (minimálně 2x) po korekci hypokalcémie a hyperfosfatémie vyšší než horní referenční mez testu dané laboratoře. b) s CKD stádium G3b, 3bT, 4, 4T, 5 a 5T, u nichž je koncentrace PTH v séru při opakovaném měření (minimálně 2x) po korekci hypokalcémie a hyperfosfatémie vyšší než horní referenční mez testu dané laboratoře. Parikalcitol je hrazen u dialyzovaných pacientů, u kterých: a) je koncentrace iPTH v séru vyšší než cílová koncentrace iPTH, tj. 2 až 9násobek horní referenční meze testu dané laboratoře nebo b) je koncentrace iPTH vyšší než při předchozím měření o více než 100 pg/ml (10 pmol/l) a současně je vyšší než 2násobek horní referenční meze testu dané laboratoře.
Specializace předepisujícího lékaře ? nefrologie, dětská nefrologie
specializované pracoviště pro léčbu renálního selhání - dialyzační jednotka
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 5222,52 Kč
Orientační doplatek ? 2454,95 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam