CEFZIL

500MG TBL FLM 10

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 16.09.2015
Přerušení 01.07.2015 Lék není nahraditelný
Obnovení 13.04.2015
Přerušení 20.02.2015 Lék v jiné síle
Zahájení 07.03.2014

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam