MARATIA

37,5MG/325MG TBL NOB 50

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 07.10.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam