BIGITAL

5MG/10MG TBL NOB 90

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 503,42 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 193,68 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 291,88 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 722,81 Kč
Orientační doplatek ? 430,93 Kč
Započitatelný doplatek ? 397,26 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 397,26 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam