ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ACLEXA

200MG CPS DUR 60

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 576,58 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 677,43 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1017,48 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčiva skupiny specifických COX 2 inhibitorů předepisuje revmatolog nebo ortoped osobám s níže uvedeným rizikem: a) krvácení z gastrointestinálního traktu v anamnéze, b) prodělaná vředová choroba žaludku či duodena, ověřená fibroskopicky, v předchozích 20 letech života, c) současná dlouhodobá celková léčba kortikoidy (t.j. déle než 6 - 8 týdnů), nebo d) současná léčba antikoagulačními léky warfarinového typu. Osobám s výše uvedeným rizikem jsou tato léčiva předepisována u následujících diagnóz: a) revmatoidní artritida dospělých ve všech stadiích onemocnění, b) osteoartróza nosných kloubů rentgenologicky III. - IV. stadia dle Kellgrena ve stadiu bolestivé dekompenzace či zánětlivé iritace. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartróza denní dávka celecoxibu do 200 mg včetně; v indikaci revmatoidní artritis denní dávka celecoxibu do 400 mg včetně; v indikaci ankylozující spondylitida denní dávka celekoxibu do 200 mg včetně. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena v indikaci osteoartóza denní dávka etorikoxibu 60 mg; v indikaci revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy denní dávka etorikoxibu 90 mg; v indikaci akutní dnavé artritidy denní dávka etorikoxibu 120 mg a to po dobu maximálně 8 dní. Léčiva ze skupiny specifických COX-2 inhibitorů jsou kontraindikována u nemocných s ICHS, infarktem myokardu a je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě jejich indikování u pacientů trpících hypertenzí, hyperlipidémií, diabetem mellitus, periferním onemocněním tepen i kuřáků. Podávání COX-2 inhibitorů je třeba omezit na co nejkratší dobu a nejnižší účinnou dávku. Etoricoxib je navíc kontraindikován u nekompenzované hypertenze.
Specializace předepisujícího lékaře ? revmatologie, dětská revmatologie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 819,39 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam