ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

KINERET

100MG/0,67ML INJ SOL ISP 7X0,67ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 4611,78 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 4442,13 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 5744,23 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Anakinra je hrazena: 1) k léčbě systémové juvenilní idiopatické artritidy (sJIA) u pacientů ve věku od dvou let s hmotností 10 kg nebo větší a k léčbě Stillovy nemoci dospělých (AOSD). Léčba je hrazena pacientům s aktivními systémovými znaky střední až vysoké aktivity onemocnění, u kterých přetrvává aktivita onemocnění i po léčbě nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID), glukokortikoidy a/nebo methotrexátem (v případě, že není kontraindikován nebo intolerován). Jestliže podání anakinry po 12 týdnech léčby nevede k nepřítomnosti horečky a nepřítomnosti ostatních systémových projevů onemocnění, není léčba dále hrazena. Zlepšení onemocnění musí být udrženo i během následující terapie s kontrolami v intervalu 12 týdnů, pokud pacient nesplní kritérium zlepšení onemocnění, léčba není dále hrazena. Léčba není dále hrazena, pokud pacient během posledních 12 měsíců léčby a bez celkově podávaných kortikosteroidů vykazuje kritéria klinické remise. 2) k léčbě kryopyrin asociovaného periodického syndromu (CAPS) u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od dvou let s hmotností 10 kg nebo větší, včetně: a) Muckle-Wellsova syndromu (MWS); b) multisystémového zánětlivého onemocnění se začátkem v novorozeneckém věku (NOMID) neboli chronického infantilního neurologického, kožního a kloubního syndromu (CINCA); c) těžkých forem familiárního chladového autozánětlivého syndromu (FCAS) / familiární chladové kopřivky (FCU) projevující se dalšími známkami a příznaky mimo chladem indukované kopřivky.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 5956,97 Kč
Orientační doplatek ? 212,74 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam