CORBILTA

50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 284,15 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 94,88 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 140,31 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Kombinace léčivých látek levodopa/karbidopa/entakapon je hrazena u pacientů s Parkinsonovou nemocí, u nichž se při léčbě léčivými přípravky s obsahem levodopy objevily pozdní hybné komplikace.
Specializace předepisujícího lékaře ? neurologie, dětská neurologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 422,31 Kč
Orientační doplatek ? 282 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam