ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

RELVAR ELLIPTA

92MCG/22MCG INH PLV DOS 1X30DÁV

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 663,40 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 630,05 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 889,97 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? 1) Alergolog/klinický imunolog a pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací flutikason furoát/vilanterol u nemocných s diagnózou perzistující asthma bronchiale tam, kde není možno dosáhnout a trvale udržet asthma pod kontrolou podáváním inhalačního kortikosteroidu v nízké dávce a při dobré spolupráci pacienta. 2) Pneumolog předepisuje léčbu inhalační fixní kombinací flutikason-furoát/vilanterol u symptomatických dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s postbronchodilatační hodnotou FEV1 méně než 50 % náležité hodnoty a současně s přítomností nejméně jednoho z následujících klinických fenotypů: frekventní exacerbátor (2 a více exacerbace za posledních 12 měsíců) a/nebo nemocný s překryvem CHOPN a astmatu (ACOS/ACO). Podmínkou úhrady v této indikaci je dobrá spolupráce pacienta nekuřáka či kuřáka spolupracujícího na zanechání kouření, definovaného jako kuřáka, který je plně adherentní, tj. dodržuje léčebný/pohybový režim, užívá správně všechny předepsané léky a minimálně jednou u něho byla provedena a zdokumentována cílená intervence v rámci léčby závislosti na tabáku.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 933,99 Kč
Orientační doplatek ? 44,02 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam