REPAGLINIDE ACCORD

1MG TBL NOB 90

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 01.09.2020
Přerušení 15.07.2020 0202881, 0026777
Výrobní důvody 01.10.2020
Zahájení 12.02.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam