PIOGLITAZONE ACCORD

45MG TBL NOB 28

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 19.07.2017
Přerušení 01.07.2017 Lék v jiné síle
Zahájení 01.07.2017

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam