ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PIOGLITAZONE ACCORD

15MG TBL NOB 84

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1248,72 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 406,61 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 604,77 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Pioglitazon je hrazen pro léčbu diabetes mellitus 2. typu u pacientů s klinicky zřetelně manifestovanou inzulinovou rezistencí. Léčba je ukončena, pokud nedojde do 6 měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu léčbou pioglitazonem (pokles hodnoty HbA1c nejméně o 10 %). V kombinaci s inzulinem nebo inzulinem a metforminem je pioglitazon hrazen při preskripci lékařem s odborností v oboru diabetologie (DIA).
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 1698,40 Kč
Orientační doplatek ? 1093,63 Kč
Započitatelný doplatek ? 140,49 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 140,49 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam