DICLOZIAJA

11,6MG/G GEL 100G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 20.03.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam