LIKARDA

2,5MG TBL FLM 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 25.06.2013

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam