KALIUMCHLORID/GLUCOSE 0,3% + 5% B. BRAUN

3MG/ML+50MG/ML INF SOL 10X1000ML

SPC - Souhrn údajů o přípravku kaliumchlorid-glucose-0-3-5-b-braun-spc.pdf
NR - Rozhodnutí o registraci
PIL - Příbalová informace kaliumchlorid-glucose-0-3-5-b-braun-pil.pdf
PAR - Veřejná zpráva o hodnocení  
Text na obalu kaliumchlorid-glucose-0-3-5-b-braun-obal.pdf
Braillovo písmo Výjimka.
Texty SPC a PIL u centralizovaně registrovaných léčiv (registrační číslo začínající EU) jsou uvedeny odkazem na stránky Evropské lékové agentury EMA. Manuál pro vyhledávání informací o registraci na stránkách EMA. Zde naleznete příslušné texty v kolonce Product Information – CS. Upozorňujeme, že EMA uvádí texty SPC a PIL společně v jednom souboru, a to souhrnně pro více sil nebo lékových forem léčivého přípravku. SÚKL neodpovídá za aktualizaci textů SPC a PIL na webových stránkách EMA.

PIL a SPC u registrací B, Q, C doporučujeme vyhledat u odpovídajících přípravků se stavem registrace R.

Zpět na seznam