AVONEX

30MCG/0,5ML INJ SOL PEP 4X0,5ML+4J

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.09.2012

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam