CONCOR COMBI

10MG/5MG TBL NOB 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.03.2012

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam