NICORETTE MINT

4MG PAS CMP 20

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 17.09.2012
Zahájení 27.08.2012
Zahájení 27.08.2012

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam