AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA

100% PAR LQF 10X250ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 23.06.2020

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam