AQUA PRO INIECTIONE ARDEAPHARMA

100% PAR LQF 10X500ML

SPC - Souhrn údajů o přípravku aqua-pro-iniectione-ardeapharma-spc.pdf
NR - Rozhodnutí o registraci
PIL - Příbalová informace aqua-pro-iniectione-ardeapharma-pil.pdf
PAR - Veřejná zpráva o hodnocení  
Text na obalu aqua-pro-iniectione-ardeapharma-obal.pdf
Braillovo písmo Výjimka.
Texty SPC a PIL u centralizovaně registrovaných léčiv (registrační číslo začínající EU) jsou uvedeny odkazem na stránky Evropské lékové agentury EMA. Manuál pro vyhledávání informací o registraci na stránkách EMA. Zde naleznete příslušné texty v kolonce Product Information – CS. Upozorňujeme, že EMA uvádí texty SPC a PIL společně v jednom souboru, a to souhrnně pro více sil nebo lékových forem léčivého přípravku. SÚKL neodpovídá za aktualizaci textů SPC a PIL na webových stránkách EMA.

PIL a SPC u registrací B, Q, C doporučujeme vyhledat u odpovídajících přípravků se stavem registrace R.

Zpět na seznam