VOLTAREN FORTE

20MG/G GEL 50G IA

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 03.12.2020 0246002
Přechod na jiný SÚKL kód
Obnovení 31.07.2018
Přerušení 12.07.2018 0173303, 0173304
Zahájení 13.02.2017

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam