AMBROSPRAY 5%

50MG/G SPR 13ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 08.11.2010

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam