RUCONEST

2100U INJ PLV SOL 1

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 04.01.2021 0219211
Přechod na jinou velikost balení
Obnovení 05.03.2020
Přerušení 12.08.2019 Lék není nahraditelný Výrobní důvody 2.1.2020
Zahájení 11.01.2012

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam