ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

DAXAS

500MCG TBL FLM 90

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 2985,86 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1941,38 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 2737,52 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Roflumilast je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění dospělým symptomatickým pacientům s diagnózou CHOPN s post-bronchodilatační hodnotou FEV1 pod 50 % náležitých hodnot se současnou přítomností bronchitického a/nebo bronchiektatického fenotypu spolu s fenotypem frekventních exacerbací (tj. 2 a více exacerbace za posledních 12 měsíců), kteří dodržují zákaz kouření. Léčba není nadále hrazena, pokud během ní dojde ke zvýšení počtu exacerbací.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 3918,07 Kč
Orientační doplatek ? 1180,55 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam