NORVIR

100MG TBL FLM 1X30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 01.03.2022 Lék není nahraditelný Obchodní/marketingové důvody
Zahájení 02.05.2012

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam