ONBREZ BREEZHALER

150MCG INH PLV CPS DUR 30+INH

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 533,01 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 624,89 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 883,15 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Indacaterol je předepisován u nemocných s diagnózou CHOPN od středně těžkého stádia (stádium II.). Z veřejného zdravotního pojištění není pacientům s CHOPN ve stádiu II. hrazena kombinace indacaterolu s tiotropiem. Indacaterol v kombinaci s tiotropiem je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění dospělým pacientům s diagnózou těžká CHOPN (stádium III., s možností pokračovat v hrazené léčbě po progresi do stádia IV.). Podmínkou úhrady je v obou případech dobrá spolupráce pacienta včetně dodržení zákazu kouření.
Specializace předepisujícího lékaře ? pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 761,87 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam